Våra behandlingar

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivilligt barnlösa kan få hjälp med fertilitetsbehandlingar vid universitetssjukhus samt vid privata kliniker. För landstingsfinansierad behandling finns vissa krav såsom kvinnans och mannens ålder (varierar mellan landsting), att paret inte har gemensamma barn sedan tidigare, att mannen eller kvinnan inte är steriliserade eller att kvinnan inte är underviktig eller överviktig (olika landsting har olika BMI-gränser). Om paret har rätt till landstingsfinansierad vård kan behandling även ske på privata kliniker som har avtal med landsting.

Till våra kliniker inom Liviogruppen kan ofrivilligt barnlösa vända sig för en första konsultation och en bedömning av egna unika förutsättningar för behandling. Vår uppgift är att redogöra för den bästa behandlingsmetoden. I vissa fall kan vår rekommendation även vara att avstå från behandling. Då kan donation eller adoption vara tänkbara alternativ.

Vår verksamhet omfattar

  • Fertilitetsutredning
  • Stimulering av ägglossning
  • Assisterad befruktning (IVF och insemination)
  • Donationsprogram
  • Psykologiskt stöd

Den kunskap och långa erfarenhet som finns på Livio’s kliniker ger oss förutsättningar att erbjuda den bästa individuella behandlingen. IVF är vår specialistkompetens.